facebookLog

FacebookLog sẽ giúp bạn giữ tất cả nội dung của bạn trên Facebook, bao gồm bài đăng trên tường, nhận xét, hoạt động, ghi chú, thông tin tiểu sử, danh sách bạn bè, tin nhắn và trò chuyện. Nó cũng có thể ghi lại tất cả các nội dung trang Facebook bạn truy cập. Nó cũng có thể được sử dụng như là một người quản lý lịch sử mạng xã hội, ghi dữ liệu và công cụ giám sát.

Được đánh giá là “một công cụ lưu trữ và lưu trữ tiện lợi cho tài khoản Facebook của bạn” của 3d2f.com.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng công cụ này hoặc bất kỳ đề xuất hoặc yêu cầu tính năng nào về nó.

Tải xuống miễn phí

 

Phiên bản 1.05 mới nhất
– Hỗ trợ các trang facebook mới nhất và sửa lỗi nhỏ.
Phiên bản 1.04
– Sửa lỗi cho tính năng danh sách IP bị bỏ qua.
Phiên bản 1.03
– Hỗ trợ tường lửa Facebook mới nhất và cập nhật trang tin.
– Hiệu suất và sự ổn định được cải thiện.

Ảnh chụp màn hình: