About Us

Giúp bạn giữ tất cả dữ liệu web chat phổ biến, lưu trữ tại địa phương hoặc tải lên các bản ghi trò chuyện của bạn và quản lý chúng trực tuyến. Nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ giám sát trò chuyện.

Hỗ trợ Windows XP / Vista / 7/8 và Mac OS X.

Làm thế nào để bắt đầu?
1. Để bắt đầu ghi lại cuộc trò chuyện trực tuyến từ trình duyệt này, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Cài đặt” ở bên phải để cài đặt tiện ích myWebChat trên trình duyệt này.
2. Sau đó tạo tài khoản người dùng bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký” ở bên phải.
3. Sau đó, bạn có thể đăng nhập để xem nhật ký trò chuyện trên web của bạn và thay đổi cài đặt tại đây.